Bevrijding Lemelerveld

Vanuit Raalte en Luttenberg naderde op 10 april 1945 een aanvalsgroep de ‘Canadese lnfanterie’ Lemelerveld over de Sikkensteeg (Nieuwstraat). Zij werden de weg gewezen door enkele Lemelerveldse leden van ‘de ondergrondse’ (het verzet). Over de Dorpsstraatging de Canadese aanvalsgroep richting de restanten van de Ellenbroeksbrug. Deze brug was enkele dagen voor de bevrijding al opgeblazen door de Duitsers,om zo de Canadese opmars te vertragen.

Toen de Canadezen de brug tot op korte afstand naderden, openden de Duitsers (die zich rond de restanten van de brug hadden verstopt) het vuur. De Canadezen beantwoordden dit vuur met onder andere mitrailleurvuur en de inzet van mortieren en tanks/pantserwagens. Tijdens dit gevecht is de smederij van Ellenbroek (die in de vuurlijn van de Canadezen lag) in brand geschoten en afgebrand. 

De Duitse militairen trokken zich vervolgens in noordelijke richting en de richting van Dalfsen terug, waarna de Canadese troepen konden oprukken tot het kanaal.

Vanaf de noordzijde van het Overijssels kanaal van Zwolle naar Almelo is nog enkele keren op de Canadezen geschoten. Hierop vuurde de Canadezen terug, waarbij enkele nog zichtbare kogelgaten zijn ontstaan in de huizen aan de noordkant van het kanaal.

Ook aan het Overijssels kanaal van Lemelerveld naar Deventer werd gevochten. Toen de Canadezen de weg werd gewezen naar de RK Kerk konden zij vanuit de kerktoren de Duitsers uit de Strenkhaar verdrijven. Terwijl Lemelerveld al de bevrijding vierde trokken deze Duitsers zich over de sluis bij Brok terug richting Rechteren.

Toen de Canadezen eenmaal, via een oostelijker gelegen nog in tact zijnde brug, aan de noordkant van het kanaal Zwolle – Almelo waren gekomen met hun tanks en pantserwagens, kon de opmars vervolgd worden.

In Lemelerveld en in Dalmsholte zijn enkele groepen met tientallen Duitse militairen gevangen genomen. Bij de gevechten in de buurt van de school in Dalmsholte sneuvelde H. Kleinlugtenbeld, die op zijn land bezig was. Ook werd een boerderij verwoest.

Bij de bevrijding van Lemelerveld hebben een aantal leden van het verzet hun steentje bijgedragen door de Canadezen te voorzien van belangrijke informatie.

Aan het einde van 10 april was het gehele gebied van Lemelerveld echt bevrijd.